+359895550920 contact@dspbg.bg

УСЛУГИ в ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Телекомуникационни съоръжения

    • Документиране на монтираното оборудване за планиране и оптимизация
    • Бърз и достатъчно точен оглед на налично свободно пространство за допълнително оборудване
дефекти

Телекомуникационни съоръжения

  • Заснемане на конструкцията за оценка на необходимостта от профилактика (боядисване)
  • Риска от трудови злополуки е сведен до минимум – няма работа на височина.
Оглед на електропровод
Термографска снимка на фотоволтаични панели