+359895550920 contact@dspbg.bg

Проектиране

Заснемане на терен

  • Бързо и ефективно заснемане
  • Карта на терена във формат, удобен за
    проектантите
  • 3D модел на терена и на нивата
  • Едно посещение по-малко на терена

 

Бърза визуализация на терена за оценка на възможностите

По-ефективна работа