+359895550920 contact@dspbg.bg

Охрана Пожари

  • Бързо лесно разполагане на машината на височина до 80 метра – 24 часа във въздуха
  • Наблюдение от разстояние на големи групи хора, безопсано
  • Приближаване на обекти и термално наблюдение
  • Наблюдение на пожари от разстояние и предвиждане на разпространението