+359895550920 contact@dspbg.bg

Подобряване на добива

 • Помощ при анализ на състоянието на терена и културите

 • Информация за засети площи – броене на развити растения
 • Оптимизиране на напояването

Обследване

 • Обследване и заснемане на терени

 • Подобряване на добива и оптимизиране на препаратите

Бърза реакция и следене на събитията в реално време = по-добри добиви

 

Пръскане с ДРОН

 • Не мачка културите
 • Работи и при влажно време
 • Прецизно пръскане без застъпване и пропускане
 • По-малко вода – метод ма малообемно пръскане
 • От 5 до 7 дка за 10 минути, до 250 дка на ден
 • Може да се работи на силно наклонени трудни терени
 • Увеличава добива – пръскат се трудни места места, може да се използва за листно подхранване
 • Спестява разход – по-малко гориво, по малко вода