+359895550920 contact@dspbg.bg

Застраховане

Дейности преди застраховане

  • Обследване на терени преди застраховка
  • Точно изчисляване на площта за застраховане
  • Точни данни за засятите площи – брой засети растения (за някои култури), измерване на площта
  • Спестяване на разходи по процеса и ускоряване на събирането на данните за застраховане

 

Дейности след щети

  • Заснемане на точно засегнатите площи, избягване на субективните фактори
  • Заснемане на повече от един парцел или парцели на много собственици наведнъж
  • Спестяване на разходи и ускоряване на обследването