+359895550920 contact@dspbg.bg

Енергетика

Фотоволтаични паркове

 • Подобряване на ефективността  – Обследване с термална
  камера
 • Бързо обследване и взимане на решение за отстраняване
  на проблема

Ветрогенераторни паркове

 • Подобряване на ефективността
 • Кратък период на обследване – до 2 часа на съоръжение, вместо
  половин ден
 • Бързо и точно събиране на информация за взимане
  на решение за ремонт
 • Намалява риска от инциденти, гарантира безопасността на човешкия фактор

Далекопроводи

 • Обследване с термална камера за лоши връзки  без изключване на съръжението
 • Бърза оценка на състоянието на съоръжението
 • Ефективно взимане на решение – точност и бързина
 • Тежката техника на правилното място