+359895550920 contact@dspbg.bg

УСЛУГИ в ЕНЕРГЕТИКАТА

Ветрогенератори

  • Заснемане на витлата и гондолата за откриване на дефекти и поражения
  • Спестява катеренето и става бързо – до 2 часа на съоръжение
  • Няма работа на височина, което свежда риска от трудови злополуки до минимум
дефекти

Въздушни електропроводи

  • Оглед и заснемане с дрон без изключване на напрежението
  • Заснемане на стълбове, изолатори, крепежни елементи с висока резолюция за оценка на състоянието им
  • Преглед с термокамера за лоши връзки
  • Бърза оценка на състоянието на просеки и степента на доближаване на короните
    на дърветата до проводниците
Оглед на електропровод

Фотоволтаични централи

С дрон оборудван с нормална и с термокамера може да бъде направен бърз оглед и откриване на дефекти по панелите. За кратко време могат да бъдат огледани големи площи.

Термографска снимка на фотоволтаични панели