+359895550920 contact@dspbg.bg

УСЛУГИ в СТРОИТЕЛСТВОТО

Огледи на сгради и конструкции

Бързо и безопасно можем да проверим състоянието на вашия покрив, независимо дали той е на 2-я, 6-я или 16-я етаж.

Лесно могат да се огледат стени и конструкции за установяване наличието на дефекти.

дефекти

Проектиране

Създаваме високодетайлни цветни тримерни модели на терени за които предстои проектиране. Те могат да бъдат добавени към идеен проект на сграда, път или съоръжение или добавени към вече изработен 3D модел за постигане на реален изглед на бъдещия строеж.

Оглед на електропровод

По-ефективно наблюдение

Въпреки че нищо не замества ботушите, седмичните дрон карти могат значително да намалят времето, което прекарвате в ходене из обекта за инспекция и мониторинг. Ако на картата се появи проблем, то за по-подробно запознаване можете да разгледате оригиналните снимките на които се вижда проблема. Маркирайте точното му местоположение и го отбележете за проследяване.
Редовните полети за картографиране имат в добавка бонус – създаване на пълен, визуален запис на напредъка на строителната площадка, което много мениджъри на проекти и инженери на място намират за безценни, когато става въпрос за проследяване на напредъка.