Селско Стопанство

Подобряване на добива

 • Помощ при анализ на състоянието на терена и културите

 • Информация за засети площи – броене на развити растения
 • Оптимизиране на напояването

Обследване

 • Обследване и заснемане на терени

 • Подобряване на добива и оптимизиране на препаратите

Бърза реакция и следене на събитията в реално време = по-добри добиви

 

Пръскане с ДРОН

 • Не мачка културите
 • Влиза при влажно време
 • Прецизно пръска без застъпване
 • По-малко вода
 • От 5дка до 7 дка за 10 минунити, до 250 дка на ден
 • Не се чупи едра техника при пръскане на трудни места
 • Увеличава добива – пръскат се трудни места места, третира се културата даже и когато е пораснал (листно подхранване)
 • Спестява разход – по-малко гориво, по малко вода