УСЛУГИ

Пръскане

 • Подходяща за зърнени, технически култури, зеленчуци и др.
 • Прецизно пръскане
 • Не мачка посевите
 • Ефективна за кални терени
 • Лесна поддръжка
 • Удобна за пренасяне

Карти, 3D моделиране

 • Специализирани карти според индустрията
 • 3D модели
 • Оценка на обеми и линейни размери
 • Специфични обследвания според нуждите

Заснемане на терени

 • Бърза и точна визуализация
 • Подобряване на производителността
 • Спестяване на ресурси
 • Орто карти (актуална снимка с висока резолюция на терени)

Охрана, Пожари

 • Бързо лесно разполагане на машината на височина до 80 метра – 24 часа във въздуха
 • Наблюдение от разстояние на големи групи хора
 • Приближаване на обекти и термално наблюдение
 • Наблюдение на пожари от разстояние и предвиждане на разпространението