Правила

Българския закон:

  • Общи правила : https://www.caa.bg/bg/category/633/dronove
  • Глоби от 1 000лв до 10 000лв: https://www.caa.bg/bg/category/633/za-polzvatelite-na-dron-distancionnibezpilotni-vuzduhoplavatelni-sredstva

Европейски правила и съвети:

  • http://dronerules.eu/bg/professional