ИНДУСТРИИ

ИНДУСТРИИ

Подобряване на добива

 • Оценка състоянието на терена и културите
 • Информация за засети площи – броене на развити растения
 • Оптимизиране на напояването

Инспектиране на терени

 • Заснемане и оценка на терени и посеви
 • Подобряване на добива чрез своевременно откриване на проблеми
  и оптимизиране на препаратите

 

Бърза реакция и следене на събитията в реално време = по-добри добиви!

 

Пръскане с ДРОН

 • Повишена безопастност – няма човек близо до разпръсквачите!
 • Не мачка културите
 • Може да се използва и във влажно време
 • Могат да се обработват силно наклонени или терасирани терени
 • Прецизно пръска без застъпване или пропускане
 • Може да достигне с голяма точност и обработи една или повече малки зони
  без да мачка или обработва съседните
 • Може да обработва високо израснали култури (царевица или слънчоглед)
 • Намалява разходите – препаратите се прилагат само там където е нужно,
  използва се по-малко вода
 • Намалява се химическото натоварване на терените
 • Лети ниско, не създава облак, който да се пренася и замърсява съседни
  терени замърсяване на околни зони

Завързан дрон

 • Бързо лесно разполагане на машината на височина до 80 метра
 • Възможност за продължителна работа – 24 часа без приземяване
 • Информацията се предава по кабела, което знацителнно намалява смущенията
 • Безопасно наблюдение от разстояние във видимия и инфрачелвен спектър
 • Проследяване на движещи се обекти
 • Приближаване на обекти (zoom)
 • Наблюдение на пожари от разстояние и предвиждане на разпространението

 

 

Фотоволтаични паркове

 • Обследване с термокамера – точно откриване на аномалии
 • Кратко време за проверка на значителни площи

Ветрогенераторни паркове

 • Заснемане на витлата за откриване на поражения
 • Кратък период на обследване – до 2 часа на съоръжение
 • Бързо изготвяне на доклад за откритите проблеми
 • Риска от трудови злополуки е сведен до минимум – няма работа на височина.

Далекопроводи

 • Обследване с термокамера за лоши връзки без изключване на съръжението
 • Заснемане на съоръженията с висока резолюция за оценка на състоянието им
 • Бърза оценка на състоянието на просеки и степента на доближаване на короните
  на дърветата до проводниците

Обследване на телекомуникационни съоръжения

 • Бързо документиране на монтираното оборудване за планиране и оптимизация
 • Бърз и достатъчно точен оглед на налично свободно пространство за допълнително оборудване
 • Заснемане на конструкцията за оценка на необходимостта от профилактика – боядисване
 • Риска от трудови злополуки е сведен до минимум – няма работа на височина.
 • Спестяват се разходи за оборудване и труд- може да не се поддържа постоянно оборудване и персонал

Заснемане на терени

 • Бързо изготвяне на цифров модел на терен, сграда или съоръжение
 • Информацията се предоставя във формат, удобен за
  проектантите
 • Информацията е прясна, с висока точност и детайлност за оценка на възможностите

Заснемане на обекти

 • Оценка на състоянието на топлоизолацията на сгради и тръбопроводи
 • Проследяване и бързо документиране на напредъка на строителството

Дейности преди застраховане

 • Заснемане и оценка на терени преди застраховка
 • Точно изчисляване на площта за застраховане
 • Измерване на засети площта
 • Спестяване на разходи и ускоряване на процеса по събирането на данните за застраховане

Дейности след щети

 • Заснемане и бързо и точно измерване на засегнатите площи (избягва се субективния фактор)
 • Заснемане на повече от един парцел или парцели на много собственици наведнъж
 • Спестяване на разходи и ускоряване на процеса